Individuele coaching

één-op-één op zoek naar het beste resultaat

In allerlei werksituaties komt het voor dat medewerkers niet goed functioneren of niet gelukkig zijn met hun werk. Door coaching ontstaat inzicht in het eigen gedrag en het effect daarvan op zichzelf en op anderen. Daar hoort ook de erkenning bij van de verantwoordelijkheid voor eigen handelen. Lieuwes Organisatie Consultancy begeleidt de medewerker, zodat hij of zij nieuwe mogelijkheden ontdekt en kan toepassen in de praktijk. Dat kan zijn op de huidige werkplek, maar het kan ook anders …

Weet u zeker dat uw medewerkers op de juiste plek zitten? Komen de waarden van de organisatie en van de medewerker nog overeen? Met loopbaancoaching krijgen medewerkers en organisaties(weer) zicht op deze aspecten en kan bewuster sturing gegeven worden aan de loopbaan, binnen of buiten de organisatie.

Als het beter is om afscheid van elkaar te nemen, dan biedt Lieuwes Organisatieconsultancy ondersteuning bij outplacement. Samen zoeken we naar een passende nieuwe werkplek, die aansluit bij de waarden, drijfveren, interesses, talenten, competenties, vaardigheden en omstandigheden van de medewerker.