Coaching van teams

Teamleden zetten zich in voor een gezamenlijk resultaat voor de organisatie, ieder met de eigen kwaliteiten, drijfveren, ambities en meningen. Maar veranderingen hebben effect op de samenwerking binnen teams. Er kan sprake zijn van spanning, ontevredenheid en minder effectiviteit.

Lieuwes Organisatie Consultancy kan het team en de individuele leden coachen. Zo ontstaat begrip van de eigen bijdrage aan het gewenste resultaat. De leden van het team weten (weer) wat hun eigen rol is, wat ieder doet binnen het team. Door coaching verbetert de werkwijze en de interactie. Het resultaat is een team waarin de leden elkaar versterken